Our Approach

Integrated academic and social-emotional learning

NCS engages diverse and complex young people as whole human beings. Through socially- and academically-integrated instruction that is personalized and active, and through a challenging and arts-infused curricula, we develop knowledgeable and skillful leaders. New City students, becoming culturally sophisticated collaborators and problem-solvers, also become agents of change and citizens of what we hope to become a New, more just and sustainable, City.

Academic and social-emotional learning go hand in hand. Integrated intentionally, they support each other, engaging students in inquiry and productivity gradually growing their intrinsic motivations. The New City approach targets academic gains while encouraging human development in all its variety.

Social and Emotional Learning

New City School intentionally cultivates essential social and emotional skills in students: self-awareness and self-management; social awareness and social/interpersonal skills; cultural competencies, and responsible management decision making skills.

Community meetings

Every day New City School begins with a morning circle meeting to cultivate relationships, teach social skills, and develop cultural competencies students need to succeed with others and be leaders in a New City. Through our meetings, students and teachers become known to each other as learning partners. Daily community-building and social skills development sets students up for success in content area learning across the day.

Cooperative learning strategies

To increase opportunities for students to articulate their thinking and to leverage social energy into content learning, structured interactions are routinely used to process learning and feedback on products and ideas. For example,  partner work and turn-and-talks are staples of the best practice techniques used to foster thinking and feedback.

Personalizing instruction and support

New City staff members get to know each of their students as whole human beings so that they can effectively respond to their social as well as academic needs. Knowing students’ interests enables staff to establish trust. Staff members understand that each student differs developmentally and personally from the next and that the most effective instruction addresses an individual’s particular needs. We strive to meet each of our students in their growth zone.

Growth-minded discipline

Students democratically decide on school community rules. Staff members know that all students learn to internalize self-controls and to exercise responsible social behaviors through a process of making and learning from mistakes. Misbehavior is a learning opportunity and growth moment and is handled as such. Growth-minded staff avoid rewarding or punishing language, both verbal and non-verbal.

Show5 All School Morning Meeting Aqriska oo  kulanka subaxdii ddhamaan dugsiga! Habkaan Fasalka Tixgelinta (Responsive Classroom) waa hab laga isticmaalo wadanka oo dhan oo dhameystiran oo ah xeelado sare leh oo la taaban karo lagu hagaajinayo kartida tacliinta iyo xirfadaha bulshada ee ardayda fasalada K- 6. Waxaa ku salaysan aragti koritaan iyo waayo-aragnimo oo waxbarayaasha. Habkaan Fasalka Tixgelinta dhigaysa wuxuu suurto gal ka dhigaa barashada koox guul iyo barashada shakhsiga iyo sidoo kale casharro ka qaybqaadashada oo firfircoon una ogolaanayso ardayda si ay u dhisaan fahamkuuda mowduuca iyo dhexgalaan oo na la iaabaynin. Fikradaha waxaa loogu tala galay in ay keenaan isbedel macno leh si ay ardayda diyaar u noqdaan wax barashada, isbedel kaasoo u oggolaanaya maskaxda si ay xiriiris usameeyso si loo gaaro guusha tacliimeed. Diirada tacliimeed oo Iskoolka New City uu bixiyo waxaa lagu aasaasay Mabaadii’da habka Fasalka Tixgelinta (Responsive Classroom):

 1. Manhajka bulshada wuxuu muhiim u yahay sida manhajka tacliinta.
 2. Waxa  carruurtu  labaro waxey muhiim u yahay sida waxa ay bartaan.
 3. Garashada ugu weyn waxay dhacdaa iyada oo bulshada lagudhaxjiro.
 4. Waxaa jira go’an oo gaar ah oo ah xirfadaha bulshada ay carruurtu u baahan yihiin si ay u helaan guul tacliin iyo buslhada.
 5. In aan aqaano carruurta aan wax bareeno, iyo dhaqan kooda iyo horumarkooda wexee muhiim u tahay sida aqoonta wax aan bareeno.
 6. Inaa aqaano waalidiinta wexee muhiim u tahay sida carruurta aan ku barno.
 7. Isdhexgalka wanaagsan oo dadka waaweyn wexee muhiim utahay sida qofka shaqsiga shaqadiisa.

 10 dhaqmood oo habka Responsive Classroom: 

 1. Kulanka Subas
 2. Suubinta Xeerarka Fasalka
 3. Luuqada Macalinka oo Fiican
 4. Tuusida dabeecadaha
 5. Cawaaqibta MAcquul eh
 6. Doorashada Qax Barashada
 7. Bartin ay hoggaaminayaan
 8. Wada Shaqeynta Lagu Xallinayo Dhibaatada
 9. Abaabulka Fasalka
 10. La shaqeynta Qoysaska

Ardayda Iskoolka dhexe oo New City waxay isticmaalaan habka Developmental Designs. Abaadiida iyo shaqada habkaan waxee la mid yahiin habka Responsive classroom oo lagu toosiyaa baahida kobaca gaarka eh oodhalinyarada. Dhismayaasha Developmental Designs waxaa loogu talagalay si loo daboolo baahida qofka dhallinyarada ah ee madaxbannaani, kartida, xiriirka, iyo madadaalo. Ardayda si dhab ah ayee dugsiga ugahelaan. Waxay ku dareemaayaan xiriir, in la maqlay, awood, iyo ammaan marka tacliinta hawlgelinta wuu kordhaayaa. Show5 Wixii macluumaad dheeraad ah,  www.originsonline.org