School Board

Meeting Dates for 2014-15 School Year  (5:00-8:00pm)

 • August 19th
 • September 9th
 • October 28th
 • January 13th
 • April 17th
 • May 12th

ElectionAnnouncement1314

New City School Board of Directors

The board at New City School meets quarterly, and meetings are open to the public.  New City School is site-based and managed, meaning that parents, teachers, and local community members choose the people who govern the operation of the school.  The charge of the school board is to oversee all aspects of the school’s mission, goals, and operations.

Board Chair- Linda Crawford

Community Representative- Gary Crawford

Director KG-8 Grade-Jitendrapal S. Kundan

Principal- Todd Bartholomay

Teacher Representative- Macry Myers

Teacher Representative-Melissa Johnson

Parent Representative- Vincent Esades

 • La kulanka Taariikhaha sanadaka iskuulka oo 2013-14 (5:00-8:00 pm) Sebteembar 10, 2013; Oktoobar 29, 2013; Janaayo 14, 2014; Abriil 8, 2014 Luuliyo/ Agoosto 2014 haddii loo baahdo ElectionAnnouncement1314

Gudiga Iskuulka New City

Madaxda New City School waxee kulmaan sanadkii afar mar, Kulanka kaa soo dad weynaha u faran. Iskuulka New City madaxdooda waxaa doorto waaalidiinta, macalimiinta iyo dad weynaha xaafadaan. Shaqada madax iskoolka waxaawaaye in ay lasocdaan shaqada, guulasha, iyo wax kastoo iskuulka ku saabsan.

 • Linda Crawford, Madax Gudiga
 • Karla Bisco, Gudiga
 • Vince Esades, Gudiga
 • Marcy Myers, Gudiga
 • Melissa Johnson, Gudiga
 • Ven Anderson, Gudiga
 • Gary Crawford, Gudiga
 • Jitendrapal Kundan, Maamulaha New City oo Gudigaa ka mid ah
 • Jackie Paradis,  Tababaraha Ganacsiga oo Gudiga ka mid ah