Soo Dhawoow

FASAXA SPRING – ISKUUL MA JIRO JIMCAHADA 27 MARSO-JIMCAHA 3DA ABRIL. ISKUULKA WAXAA LAGU SOO LAABANAAYAA ISNIINTA 6DA ABRIL.

Daawo video kan si aad u aragto sida aanu u xoojiyaan barashada! 

Riix Halkan! Daawo Booqoshada Iskuulka New City!

Kulanka Iskuulka Dhan

Iskuulka New CIty

Waa maxay Iskuulka Charter ah?

Dugsiyada Charter ah oo Minnesota waxaa waaye waxbarasho bilaash ah, dugsiyada dadweynaha oo ka madax bannaan dugsiyada magaalada oona u furan iyo soo dhawayn ardayda oo dhan iyadoo aan loo eegayn waxa awoodooda ah ama waxa ee u baahan yihiin. Waxaa maamuli iyo ka shaqeeya si wadajir ah macalimiinta shati, waalidiinta iyo xubnaha bulshada.

Waa maxay Iskoolka Charterka oo New City?

Dugsiga New City waa iskool ka mid ah iskoolada charter oo Minneapolis oo isticmaalo habka Responsive Classroom. Waxaa naga go’an oo iskoolka dhan qaabilsan in aan isku darno barashada bulshada iyo kan tacliinta oo kamid yahay fasalada oo ardayda da’da kala duwan, barashada farshaxanka ay barayaan macalimiin dareen xoog leh ee runti daryeel deegaanka kala duwan oo na ku faano.

Khibradka NCS

Lacag la’aan * 30 shaqaalo oo aqoon sare leh oo na daryeel leh * Natiijada intixaanka oo fican (mana loobaro si ay tijaabo fican ukeenaa dared kiliyah) * Fursad oo mas’uulnimo ay ku bartaan ardayda * bilaash/qado jaban ee (loogu talagalay ardayda u qalmidda) * Farshaxan iyo muusik * Wax barashada oo loohu talagalay baahida ilmahaaga * Raacinta baska oo bilaash eh Minneapolis dhaxdee * Tixgelinta Fasalka – iyo wax kaloo badan!

Baro dhaqanka iskoolka NCS maal maha aan qabno guriga furan (open house):

Waxaan leenahay furitaankiisu ee hadda ka jira K-8! Waxaan adiga iyo ilmahaaga soo dhawaynaynaa si ay ula kulmaan macalimiinta, su’aalo weydiiso, iyo u booqdaan iskoolka. Baro sababta dugsiga New City uu u yahay dugsi u fiiican qoyskaaga! Waxaa qabno guriga furan (open house) 5:30-6:30 pm Taarikhda marka ee tahay:

  • 3 Marso
  • 7 Abriil

Intaa waxaa dheer maal maha guryaha la furo, waxaan sameeyo iskool booqasho arbaca walbo. Wac Ms. Kim 612.623.3309 si aad iskugu qortid maal maha guri furan ama booqashada arbacada.

Dugsiga New City waa meel ilmahaagu wax ku baran doonaan iyo ku guuleystaan!

Natiijada ardayda ay xaqiijisid!

Dugsiga New City waa dugsi abaalmarinta ku guulaystay NewCityReward