Soo Dhawoow

WINTER BREAK DECEMBER 22,2014- JANUARY 2, 2015. SCHOOL RESUMES JANUARY 5TH, 2015.

NEW CITY-EAST CAMPUS-OPENED:  1500 6th St NE, Minneapolis, MN, 55413  CLICK HERE! A virtual tour of New City Charter School!DSC_0080

NewCitySchool Reward School

NewCityReward

What is New City Charter School?

New City School is a tuition free Minneapolis Charter School rooted in academic, social and emotional best practices. Committed to school-wide integration of social, emotional and academic learning, we proudly feature multi-age classrooms with arts infused learning taught by passionate teachers in a truly caring, diverse environment.

The NCS Experience

Tuition Free * 30 Highly Qualified and CARING Staff * Excellent Test Scores (We do not teach to test!) * Leadership Opportunities for Every Student * Free/Reduced Lunches (for qualifying students) * Art and Music Enriched* Learning Matched to Your Child’s Needs * Free Busing in Minneapolis * Social and Emotional Learning * and Much More!

Learn more about the NCS School Experience at one of our Open Houses:

We are currently enrolling in K-8! We welcome you and your child to meet teachers, ask questions, and take a tour. Discover why New City School is a great school for your family! We have Open Houses from 5:30-6:30pm on the following dates:

  • December 2nd
  • January 13th
  • February 3rd
  • March 3rd
  • April 7th

In addition to open houses, we conduct scheduled tours. Please contact Ms. Kim at 612.623.3309 to learn more information about our open house or schedule a tour.  Scheduled tours will start in October every school year and end the last week of April.

New City School is a place where your child will learn and succeed! Our students’ scores prove it!

What is a Charter School?

In Minnesota, charter schools are tuition free, independent public schools that are open and welcome to all students no matter what ability or need. They are governed and operated jointly by licensed teachers, parents, and community members.

NewCitySchool Reward School

 

NEW CITY-EAST CAMPUS-Waxaa La Furaa Isniinta, Noveembar 3: 1500 6th St NE, Minneapolis, MN, 55413  Riix Halkan! Daawo Buuqosho Iskuulka New City!DSC_0080

NewCitySchool Reward School

NewCityReward

Waa maxay Iskoolka Charter ah?

Dugsiyada Charter ah oo Minnesota waxaa waye waxbarasho bilaash ah, dugsiyada dadweynaha oo ka madax bannaan dugisiyada magaalada oo u furan yihiin iyo soo dhawayn ardayda oo dhan iyadoo aan loo eegayn waxa awooda ah ama waxa ee u baahan yihiin. Waxaa lagu maamuli iyo ku shaqeeya si wadajir ah macalimiinta shati, waalidiinta iyo xubnaha bulshada.

Waa maxay Iskoolka Charterka oo New City?

Dugsiga New City waa iskool ka mid ah iskoolada charter oo Minneapolis oo isticmaalo habka Responsive Classroom. Waxaa naga go’an oo iskoolka dhan qaabilsan in aan isku darno barashada bulshada iyo kan tacliinta oo kamid yahay fasalada oo ardayda da’da kala duwan, barashada farshaxanka ay barayaan macalimiin dareen xoog leh ee runti daryeel deegaanka kala duwan oo na ku faano.

Khibradka NCS

Lacag la’aan * 30 shaqaalo oo aqoon sare leh oo na daryeel leh * Natiijada intixaanka oo fican (mana loobaro si ay tijaabo fican ukeenaa dared kiliyah) * Fursad oo mas’uulnimo ay ku bartaan ardayda * bilaash/qado jaban ee (loogu talagalay ardayda u qalmidda) * Farshaxan iyo muusik * Wax barashada oo loohu talagalay baahida ilmahaaga * Raacinta baska oo bilaash eh Minneapolis dhaxdee * Tixgelinta Fasalka – iyo wax kaloo badan!

Baro dhaqanka iskoolka NCS maal maha aan qabno guriga furan (open house):

Waxaan leenahay furitaankiisu ee hadda ka jira K-8! Waxaan adiga iyo ilmahaaga soo dhawaynaynaa si ay ula kulmaan macalimiinta, su’aalo weydiiso, iyo u booqdaan iskoolka. Baro sababta dugsiga New City uu u yahay dugsi u fiiican qoyskaaga! Waxaa qabno guriga furan (open house) 5:30-6:30 pm Taarikhda marka ee tahay:

  • 2 Desembar
  • 13 Janaayo
  • 3 Febraayo
  • 3 Marso
  • 7 Abriil

Intaa waxaa dheer maal maha guryaha la furo, waxaan sameeyo iskool booqasho arbaca walbo. Wac Ms. Kim 612.623.3309 si aad iskugu qortid maal maha guri furan ama booqashada arbacada.

Dugsiga New City waa meel ilmahaagu wax ku baran doonaan iyo ku guuleystaan!

Natiijada ardayda ayaa xaqiijisid!

Dugsiga New City waa dugsi abaalmarinta ku guulaystay