Soo Dhawoow

In light of recent school closures (and Open House cancellations) due to inclement weather, we will be extending our 2019-20 enrollment lottery to Tuesday, February 19th! If you have any questions about the application process please email Office Manager Ashley Davis <ashley.davis@newcitycharterschool.org>

New City students do field work at the state capitol: On a tour of the capitol dome (left) and participating in a science project with Rep. Ilhan Omar (right).

APPLY NOW for the 2019-2020 School Year! Please fill out page 1 of the application (also found under “Application & Student Handbook” tab) by 11:59pm on Feb. 8th and bring to the office (1500 6th Street NE – Door #1) or send to Ms. Ashley (ashley.davis@newcitycharterschool.org). We’re excited to welcome you into our learning community!

Hear About New City From Our Students!

All School Meeting

New City Charter School 

What is a Charter School?

In Minnesota, charter schools are tuition free, independent public schools that are open and welcome to all students no matter what ability or need. They are governed and operated jointly by licensed teachers, parents, and community members.

What is New City Charter School?

New City School is a tuition free Minneapolis Kindergarten-8th Grade Charter School rooted in academic, social and emotional best practices. Committed to school-wide integration of social, emotional and academic learning, we proudly feature multi-age classrooms with arts infused learning taught by passionate teachers in a truly caring, diverse environment.

The NCS Experience

Tuition Free * 35 Highly Qualified and Caring Staff *Inquiry-Driven Approach * Leadership Opportunities for Every Student * Free/Reduced Lunches (for qualifying students) * Art and Music Enriched* Physical Education Learning Matched to Your Child’s Needs * Free Busing in Minneapolis * Social and Emotional Learning * and Much More!

Tour Dates

Come see New City with your own eyes! Take a tour of our campuses, see morning meetings & the beginning of instruction in action, and have your questions answered. Tours are 10:20am-11:00am on the Wednesdays listed below. Sign up is required and tours fill up fast so please call to schedule with Ms. Ashley (612-623-3309) and indicate the age(s) of your prospective student(s). We look forward to meeting you!

 • February 13, 10:30am
 • February 20, 10:30am
 • February 27, 10:30am
 • March 6, 10:30am

Open House Dates

 • We are currently enrolling in K-8! We welcome you and your child to meet teachers, ask questions, and take a tour. Discover why New City School is a great school for your family!
 • Open Houses are generally held on the first Tuesday of the month from 5:30-6:30pm
 • You do not need to RSVP for an Open House, just show up and come meet some of our staff!
 • Each Open House starts promptly at 5:30, if you will not make it to the school by 5:45 please plan to attend the next scheduled Open House. See Open House Dates for the 2018-19 school year below:
  • October 2, 5:30pm
  • November 13, 5:30pm
  • December 4, 5:30pm
  • January 8, 5:30pm
  • February 5, 5:30pm CANCELLED DUE TO INCLEMENT WEATHER CONDITIONS
  • February 12, 5:30pm
  • March 5, 5:30pm
  • April 9, 5:30pm
  • May 7, 5:30pm

Please contact Ms. Ashley at 612.623.3309 to learn more information about our open house.

New City School is a place where your child will learn and succeed!

NewCitySchool Reward School

NewCityReward

 

Muwaadiniin in talaabo ardayda class ka afraad oo lagalay hall’s island wada hadal ninkii cusbaa ee loo doortay Minneapolis Park Board oo ladhoho Chris Meyer.

Daawo video kan si aad u aragto sida aanu u xoojiyaan barashada! 

Riix Halkan! Daawo Booqoshada Iskuulka New City!

Kulanka Iskuulka Dhan

Iskuulka New CIty

Waa maxay Iskuulka Charter ah?

Dugsiyada Charter ah oo Minnesota waxaa waaye waxbarasho bilaash ah, dugsiyada dadweynaha oo ka madax bannaan dugsiyada magaalada oona u furan iyo soo dhawayn ardayda oo dhan iyadoo aan loo eegayn waxa awoodooda ah ama waxa ee u baahan yihiin. Waxaa maamuli iyo ka shaqeeya si wadajir ah macalimiinta shati, waalidiinta iyo xubnaha bulshada.

Waa maxay Iskoolka Charterka oo New City?

Dugsiga New City waa iskool ka mid ah iskoolada charter oo Minneapolis oo isticmaalo habka Responsive Classroom. Waxaa naga go’an oo iskoolka dhan qaabilsan in aan isku darno barashada bulshada iyo kan tacliinta oo kamid yahay fasalada oo ardayda da’da kala duwan, barashada farshaxanka ay barayaan macalimiin dareen xoog leh ee runti daryeel deegaanka kala duwan oo na ku faano.

Khibradka NCS

Lacag la’aan * 30 shaqaalo oo aqoon sare leh oo na daryeel leh * Natiijada intixaanka oo fican (mana loobaro si ay tijaabo fican ukeenaa dared kiliyah) * Fursad oo mas’uulnimo ay ku bartaan ardayda * bilaash/qado jaban ee (loogu talagalay ardayda u qalmidda) * Farshaxan iyo muusik * Wax barashada oo loohu talagalay baahida ilmahaaga * Raacinta baska oo bilaash eh Minneapolis dhaxdee * Tixgelinta Fasalka – iyo wax kaloo badan!

Baro dhaqanka iskoolka NCS maal maha aan qabno guriga furan (open house):

Waxaan leenahay furitaankiisu ee hadda ka jira K-8! Waxaan adiga iyo ilmahaaga soo dhawaynaynaa si ay ula kulmaan macalimiinta, su’aalo weydiiso, iyo u booqdaan iskoolka. Baro sababta dugsiga New City uu u yahay dugsi u fiiican qoyskaaga! Waxaa qabno guriga furan (open house) 5:30-6:30 pm Taarikhda marka ee tahay:

   • March 6th

Intaa waxaa dheer maal maha guryaha la furo, waxaan sameeyo iskool booqasho arbaca walbo. Wac Ms. Kim 612.623.3309 si aad iskugu qortid maal maha guri furan ama booqashada arbacada.

Dugsiga New City waa meel ilmahaagu wax ku baran doonaan iyo ku guuleystaan!

Natiijada ardayda ay xaqiijisid!

Dugsiga New City waa dugsi abaalmarinta ku guulaystayNewCityReward

Create your own user feedback surv! Si tiene alguna pregunta acerca del transporte por favor llame al 612-668-2300 Queries Familias a continuación esta la pagina de internet donde podrá inscribirse  para las Conferencias: www.ptcfast.com/reg1 Estos son los codigos para cada maestro:Ms. Blair- kindergarten 9P11127721 Mr. Jeremy- kindergarten 8K01127719 Ms. Marcy- 3er grado WY11127726 Ms. Anne- 1ro y 2do NK71127724 Ms. Jen- 4to y 5to PGL1127727 Ms. Kalli- 1ro y 2do grado EUV1127723 Ms. Kirsten- 1ro y 2do grado J6W1127722 Ms. Melissa- 4to y 5to grado 4681127728 Maestros de Middle School- 6to, 7mo y 8vo R9V1128353