Soo Dhawoow

2020-2021 Distance Learning PLUS 

We know that this school year will be unlike any other and although there are many challenges in front of us, we CHOOSE to see  the opportunities. There will be opportunities to be creative in the ways teachers connect with students. There will be new opportunities to meet students at their growing edges with virtual tools. There will be opportunities to build resilience and awareness in our students that will serve them for the rest of their lives. So, as we begin the year in Distance Learning PLUS, what opportunities can you see for our community? NCS Distance Learning PLUS

APPLY NOW for the 2020-2021 School Year! We still have openings in some grades. Please fill out the ADMISSION REQUEST FORM (also found under “Application & Student Handbook” tab) and send to Ms. Ashley (ashley.davis@newcitycharterschool.org). We’re excited to welcome you into our learning community!

New City students do field work at the state capitol: On a tour of the capitol dome (left) and participating in a science project with Rep. Ilhan Omar (right).

Hear About New City From Our Students!

All School Meeting

New City Charter School 

What is a Charter School?

In Minnesota, charter schools are tuition free, independent public schools that are open and welcome to all students no matter what ability or need. They are governed and operated jointly by licensed teachers, parents, and community members.

What is New City Charter School?

New City School is a tuition free Minneapolis Kindergarten-8th Grade Charter School rooted in academic, social and emotional best practices. Committed to school-wide integration of social, emotional and academic learning, with arts infused learning taught by passionate teachers in a truly caring, diverse environment.

The NCS Experience

Tuition Free * 35 Highly Qualified and Caring Staff *Inquiry-Driven Approach * Leadership Opportunities for Every Student * Free/Reduced Lunches (for qualifying students) * Art, Music, and Theater Enriched* Gifted and Talented Programming Physical Education Learning Matched to Your Child’s Needs * Free Busing in Minneapolis * Social and Emotional Learning * and Much More!

Tour Dates

Come see New City with your own eyes! Take a tour of our campuses, see morning meetings & the beginning of instruction in action, and have your questions answered. Tours are 10:10am-11:00am on the Wednesdays listed below. Sign up is required and tours fill up fast so please call to schedule with Ms. Ashley (612-623-3309) and indicate the age(s) of your prospective student(s). We look forward to meeting you!

 • Tours are currently on hold during the COVID-19 closure

Open House Dates

 • We are currently enrolling in K-8! We welcome you and your child to meet teachers, ask questions, and take a tour. Discover why New City School is a great school for your family!
 • Open Houses are generally held on the first Tuesday of the month from 5:30-6:30pm. During the months of February, March, and April, we hold open houses nearly every Tuesday evening (see schedule below).
 • You do not need to RSVP for an Open House, just show up and come meet some of our staff!
 • Each Open House starts promptly at 5:30, if you will not make it to the school by 5:45 please plan to attend the next scheduled Open House. Come to Door #1 (blue awning) at 1500 6th Street NE to enter the school.
 • See remaining Open House Dates below:

 

  • Open Houses are currently postponed during the COVID-19 Closure
 • Please contact Ms. Ashley at 612.623.3309 to learn more information about our open house.

New City School is a place where your child will learn and succeed!

NewCitySchool Reward School

NewCityReward

 

Muwaadiniin in talaabo ardayda class ka afraad oo lagalay hall’s island wada hadal ninkii cusbaa ee loo doortay Minneapolis Park Board oo ladhoho Chris Meyer.

Daawo video kan si aad u aragto sida aanu u xoojiyaan barashada! 

Riix Halkan! Daawo Booqoshada Iskuulka New City!

Kulanka Iskuulka Dhan

Iskuulka New CIty

Waa maxay Iskuulka Charter ah?

Dugsiyada Charter ah oo Minnesota waxaa waaye waxbarasho bilaash ah, dugsiyada dadweynaha oo ka madax bannaan dugsiyada magaalada oona u furan iyo soo dhawayn ardayda oo dhan iyadoo aan loo eegayn waxa awoodooda ah ama waxa ee u baahan yihiin. Waxaa maamuli iyo ka shaqeeya si wadajir ah macalimiinta shati, waalidiinta iyo xubnaha bulshada.

Waa maxay Iskoolka Charterka oo New City?

Dugsiga New City waa iskool ka mid ah iskoolada charter oo Minneapolis oo isticmaalo habka Responsive Classroom. Waxaa naga go’an oo iskoolka dhan qaabilsan in aan isku darno barashada bulshada iyo kan tacliinta oo kamid yahay fasalada oo ardayda da’da kala duwan, barashada farshaxanka ay barayaan macalimiin dareen xoog leh ee runti daryeel deegaanka kala duwan oo na ku faano.

Khibradka NCS

Lacag la’aan * 30 shaqaalo oo aqoon sare leh oo na daryeel leh * Natiijada intixaanka oo fican (mana loobaro si ay tijaabo fican ukeenaa dared kiliyah) * Fursad oo mas’uulnimo ay ku bartaan ardayda * bilaash/qado jaban ee (loogu talagalay ardayda u qalmidda) * Farshaxan iyo muusik * Wax barashada oo loohu talagalay baahida ilmahaaga * Raacinta baska oo bilaash eh Minneapolis dhaxdee * Tixgelinta Fasalka – iyo wax kaloo badan!

Baro dhaqanka iskoolka NCS maal maha aan qabno guriga furan (open house):

Waxaan leenahay furitaankiisu ee hadda ka jira K-8! Waxaan adiga iyo ilmahaaga soo dhawaynaynaa si ay ula kulmaan macalimiinta, su’aalo weydiiso, iyo u booqdaan iskoolka. Baro sababta dugsiga New City uu u yahay dugsi u fiiican qoyskaaga! Waxaa qabno guriga furan (open house) 5:30-6:30 pm Taarikhda marka ee tahay:

   • March 6th

Intaa waxaa dheer maal maha guryaha la furo, waxaan sameeyo iskool booqasho arbaca walbo. Wac Ms. Kim 612.623.3309 si aad iskugu qortid maal maha guri furan ama booqashada arbacada.

Dugsiga New City waa meel ilmahaagu wax ku baran doonaan iyo ku guuleystaan!

Natiijada ardayda ay xaqiijisid!

Dugsiga New City waa dugsi abaalmarinta ku guulaystayNewCityReward

Create your own user feedback surv! Si tiene alguna pregunta acerca del transporte por favor llame al 612-668-2300 Queries Familias a continuación esta la pagina de internet donde podrá inscribirse  para las Conferencias: www.ptcfast.com/reg1 Estos son los codigos para cada maestro:Ms. Blair- kindergarten 9P11127721 Mr. Jeremy- kindergarten 8K01127719 Ms. Marcy- 3er grado WY11127726 Ms. Anne- 1ro y 2do NK71127724 Ms. Jen- 4to y 5to PGL1127727 Ms. Kalli- 1ro y 2do grado EUV1127723 Ms. Kirsten- 1ro y 2do grado J6W1127722 Ms. Melissa- 4to y 5to grado 4681127728 Maestros de Middle School- 6to, 7mo y 8vo R9V1128353