Taariikh

Dugsiga New City aan u furnay in uu noqodo dugsi isticmaalo dhaqanka ugu fiican oo barashada bulshada iyo tacliinta oo la isku daray dhamaan bulshada ee dugsiga. Iyada oo fikhradaan wataan, aasaasayaasha Dr. Terrance Kwame-Ross iyo Linda Crawford waxee codsadeen xaaladda dugsiga charter leh ayakoo kafaalaystay jamcada Hamline. Waqtiga xilliga dayrta ee 2003, NCS albaabada ayaa loo furay oo lagu soo dhaweeyay 60 carruur ku jirta fasallada K- 6.   11 sano oo shaqada ee wadeen, NCS kas iyo maag ayuu arday yar uqaabilay si carruurta si dhab ah looga yaqaan cid kasta oo iskuulka – facooda, waalidiinta, macalimiinta, xubno ka tirsan shaqaalaha, iyo maamulayaasha. Sannadkii 2005, New City wuxuu bilaabay inuu ku daro barnaamijkeeda dugsiga dhexe, si arday loogu kordhiyo xirfadaha iyo aqoonta ay kabarteen dugsiga hoose. Dugsiga New City hada wuxuu baraa caruurta dhigata fasalada K-8 si ay u noqodaan muwaadiniinta oo mas’uul eh magaalada, dalka iyo dunida.   Sannadkii 2011, Dugsiga New City wuxuu ka mid noqday dugsiga charter eh oo maamulaan  Novation Education Opportunities. Baro wax badan oo ku saabsan Novation Education Opportunities.