Habka Hormarka

Waxbarashada Su’aal weydiinta

Ardayda waxee bartaan marka ay si firfircoon uga qaybqaataan sahamin iyo dhismaha aqoonta. Sidaas darateed barashada waa firfircoon, cayaar ah oo waxtar leh si ay ardayda u tahay in ay baaritaan ku fikraaan maaddooyinka oo dhan. In la sameeyo xirfadaha ee sarrifka caqliga, weydiinta su’aalaha iyo wadahadal yihiin in cayil iyo ku dhaqanka. Intaa waxaa dheer, fursad inay dib u eegaan oo ay qiimeyn shaqada la siiyaa ardayda maalin kasta, si ay u caadiystaan dib u eega milicsiga , astaamaha of fikirka muhiimka ah. Tusaale: Markii ay baartaan habka tamarta qoraxda, ardayda waxee suubinaayaan meerayaasha iyaga oo sifooyin gaar ah. Ardayda dugsiga Dhexe waxee la imaanaayaan su’aalo la xariira arrimaha dhallinyarada iyo mashruucyada cilmi -dhaqanka. Ardayda fasalka Saddexaad waxee sameenaayaan tijaabo saynis iyo marti-qaadayaa xubnaha bulshada barashada. DDSciencefair

Waxabarashada isku dhexdarka cashirada

Fikradaha waxee ubaahanyihiin awood isku xireyso xaqiiqooyinka, fikradaha, iyo xirfadaha ee qof fahamsiinayso dunida. manhajka iskuul New City waxaa loogu tala galay ​​sahaminta mawduuca badan oo kala duwan. Macallimiintu waxee u diyaariyaan fasalladooda cashiro la xiriira waxabrasha dugsiga oo dhan. Waxay qorsheeyaan halbeeg tixgeliyaan xirfadaha iyo fikradaha loo gu talagalay fasal gaar ah. Macallimiintu waxay qoraan su’aalaha hagaya halbeega oo na caawiyaan caruurta waxabarashadooda iyo ee raadiyaan jawaabo muhiim ah. Tusaale ahaan: waxbarashada “Dareenka waqtiga iyo meesha” Karla Bisco waxee usuubisay ardayda fasalka 3aad iyo 4aad cashir sahamiyey magaalada Minneapolis iyo magaalooyinka kale ee American. Cashirka waxaa ka mid eh joqraafiga, gaadiidka, dhuleedyada taariikhi ah, dawladaha magaalada iyo taariikhda magaalada.

Dooro Waxbarashada

Si ay uga qayb qaataan, dhaqanka ah oo lagu magacaabo Dooro Waxbarashada aan isticmaalaan. Casharka Dooro Waxabarashada, ardayada waxay leeyihiin fursad ay u doortaan barashada. Marka hore ardayda iyo macalimiinta wee qorshaynta. Marka ardayda ay qorsheenaayaan waxbarashadooda, waxay dooranaayaan nooca mashruuca la sameeyo, meesha ay u shaqeeyaan, agabka loogu baahanyahay shaqada, iyo cidda ay la shaqayn doonaan. Markaas, waxay leeyihiin waqti ay ku shaqeeyaan. Iyadoo ardayda madax bannaan u shaqayn, macallinka wuxuu la kulmay ardayda qof qof ahaan ama la shaqeeyaan kooxaha yar oo arday ah. Casharka wuxuu ku dhamaanayaa milicsiga oo ku saabsan wixii la bartay iyo doorashooyin ka la sameeyey.

DSC03288 Qorshamaha Sameeska Sababtoo ah guusha ardayga waxey ku tiirsan tahay isku qasidda ah ee xidhiidhka fiican, xirfadaha bulshada, iyo hawlgelinta barashada marka (Developmental Designs comprehensive) naqshado hormarinta waxbarashada waxeey is ku dartaa waxbarashada bulshada iyo tacliinta. Baridda iyo barashada waxaa daciifiyey edeb la’aanta, ammaan la’aanta, bulshada oo isku xirnayn, iyo arxandarro arday. Dhaqanka habkaan hormarka waxbarashada waxaa loogu talagalay si loo daboolo baahida qofka dhallinyarada ayakoo firinaayo arimahaan muhiimka eh ee waxbarashada. Habka horumarka waxbarashada oo caawisaa macallimiinta:

  • La kulan baahida horumarka ardayda dugsiga dhexay ay ka mid tahay, madaxbannaani, kartida, xiriirka, iyo madadaalo. Marka ardayda si dhab ah ayee dugsiga ugu raaxaysan. Waxay dareemayaan in la maqlay, awood ay leyihiin, iyo ammaan ay leeyihiin marka hawlgelinta tacliinta way kordheysaa.
  • Isticmaalka hab-dhaqan iyo maado ku haboon jidheed, dareenka bulshada, iyo aqoonsiga xubno horumarka oo loogu talagalay qofka dhallinyarada ah oo habka hormarka iyo heyadaha gargaarka waxtarka ah oo kusaabsan hirgalintiisa.
  • Dhisidda xirfadaha dareenka bulshada. Ardaydu waxay babartaan maalin walba todoba xirfadaha dareenka bulshada ee muhiim ah: Iskaashiga, wadahadalka, caddaynta, Mas’uuliyadd, Naxiirsta, hawgelinta, iyo isilaalinta.
  • Ka hor taga xukumaan jebinta. Dhismeyaal ayaa ardayda la baraa sanadka bilowgiis oona si taxadir leh loo dayactiro si loo yareeyo edeb xun. Marka ay ardaydu jebiso xeerarka, dhismayaashaan ayaa caawineyso macallimiinta in ay arakaan iyo ee fahmmaan waxa dhacaya iyo sida loo isticmaalo luqadda ku habboon iyo si wax looga qabto xaaladda.
  • Dhiirigelinta ardayda si ay ugu guuleystan tacliinta. Ardayda waxaay bartaan marka ay leeyihiin doorashooyin, marka ay wax barashadu ay dhisantahay oo ay kala duwan, iyo ay marka ay arkaayaan sababta. Habka hormarka wuxuu isticmaalaa milicsiga si ardayda ay ogo qeyb qaataan qiimeynta waxbarashada.
  • Caawinta ardayda dhibtoonaayaan. Marka arday bilaabaan in aycidda maceeda ahe, macalimiinta waxee raadiyaan xal guud ahaan kasoo ka mid ah saddexda diiradda weyn: dhisidda bulshada, xirfada dareenka bulshada, iyo ku dhaqanka waxbarashada xiiso leh iyadoo kordineyso fursadaha guusha.
  • Suubinta bulsho waxbarasho oo ardayda dhan ay ka mid yihiin. Fasalka habka hormarka qof walbo waa la maqlaa. Ka qaybgalka oo ardayda dhan waxaa lagu dhiirigelinayaa meelaha bulshada iyo waxbarashada. Ku dhaqanka oo maalin walbo waxey caawineysaa duminta kooxaha iyo baabi’iyo xoogsheegashada iyada oo xoogga la isticmaalaayo garashada iyo qiimaynta dhamaan ardayda oo fasalada dhan, iyo iyada la isticmaalaayo xalinta dhibaatooyinka.
  • Dadka waaweyn oo lah xariir dhisan oo xoog leh shaqaalaha is ku kalsoon oo lafdhabar u yihiin guusha tacliimeed ee ardayda. Ku dhaqanka habka hormarka oo ka baxsan fasalka oo kulanka shaqaalaha, shirarka kooxda, iyo istabobarka.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>