Howgalka iyo Aragtida

 

Howgalka

Iskuulka New City wuxuu sameyn doonaa bulsho waxbarasho oo kala duwan, aqoon leh, fakarayso, iyo daryeel leh iyo wuxuu u adeegi doonaa sida goobta waxqabadyada ugu wanaagsan oo isdhexgalka waxbarashada bulshada iyo tan tacliinta.

Aragtideena

Iskuulka New City waa bulsho is taageerto oo si firfircoon ula shaqeeyso ardayda si ay u dhisaan aqoonta, waydiinta su’aalaha qiimaha leh, xal dhiga, furitaanka maskaxdooda, daryeelka naftooda iyo daryeelka bulshada, si ay u noqoto dad xirfad leh oo ah muwaadiniinta mas’uul ka eh dunida.

Mission and Vision