Muusikada New City

 JOIN US FOR OUR MUSIC WORKSHARES!

  • KG-3rd grade MAY 11TH, 2018 3:30pm at the Main Campus
  • 4th-8th grade MAY 18TH, 2018 3:30pm at the East Campus
All students at New City School receive music instruction through a community partnership with MacPhail Center for Music. The MacPhail teachers are Sarah Hruska Olson and Andrew Myers. Ms. Sarah teaches students in Kindergarten-third grade, Mr. Andy teaches 4-8th grade.
Our innovative music curriculum emphasizes creativity along with sequenced musical skill building and hands-on learning in the Responsive Classroom tradition. Activities in music class include singing, movement, instrumental instruction, ear training and notation skills, working with musical technology, and composition. Starting in third grade, students learn to play the soprano recorder. Middle school students receive brass, wind or percussion instruction and create their own online compositions.
Check out the MacPhail website, macphail.org for biographies of Mr. Andy and Ms. Sarah and to learn more about MacPhail Center for Music.

BANDIGA MUUSIKADA WAA 8 MAY

Dhammaan ardayda Dugsiga New City Macphail Center for Music aa barto muusigada. Macallimiinta oo MacPhail waxaa waaye Sarah Hruska Olson iyo David Birrow. Ms. Sarah waxee bartaa ardayda fasalka Kindergarten – saddexaad, Mr. David wuxuu baraa ardayda dugsiyada dhexe ee fasallada lix ilaa sideed. Macallimiinta muusikada kasta wuxu la shaqeeyaa mid ka mid ah fasalada afraad/shanaad. Manhajka musika cusub wuxuu ku nuuxnuuxsadaa hal-abuurka ay la socdaan iyo dhismaha xirfad muusiko oo dhaqan barashada Fasalka Tixgelinta. Hawlaha fasalka musikada waxaa ka mid ah hees, dhaqdhaqaaqa, barashada qalabka xarkaha, tababarka dhegta iyo xirfadaha sal jibaaranaha, iyadoo la adeegsanayo farsamada muusikada iyo halabuurka qoraalka. Laga bilaabo fasalka saddexaad, waxay ardaydu ku bartaan si ay u ciyaaraan recorder soprano. Ardayda dugsiga dhexe waxee bartaan sida loo ciyaaro kabanka iyo sida loo abuuro ay walxuhu online gaar ah. Labada macalimiin oo Macphail wee la socdaan heerarka qaranka iyo kan gobolka ee waxbarashada musikada iyo waxa lagu tababaray dhaqanka baridda ugu wanaagsan ee hadda jirta, gaar ahaan Orff Schulwerk iyo Gordon Learning Aragtida. Ardayda waxay leeyihiin fursada badan ay kula wadaagaan muusigyo bulshada oo siidheer lawadaag muusikada oo sanadka. Ardayda Dugsiga New City ayaa sidoo kale ka qeyb qaato dhacdooyinka MacPhail, ay ka mid ahayd Community Partnerships recital. Ka booqo website-ka MacPhail, macphail.org nololeedka Mr. David iyo Ms. Sarah iyo si aad ugu baratid wax badan oo ku saabsan MacPhail Center for Music.