Gudiga Waalidiinta

 

New City Circle

  • New City Circle Letter & Dates
  • New City Circle is a family run group.  NCC plans many wonderful events throughout the year and finds ways to support and build our school community.  In the beginning of the school year they hold monthly meetings to welcome incoming families and help them get accustomed to the culture of New City.  They also use these meetings to plan the events for the school year.

To Join NCC Parent Group please contact Julie for more information at ladyslipperwellness@hotmail.com

2014-2015 Meeting Dates
  • November 6th
  • December 2nd
  • January 15th
  • February 3rd

Please join us to connect with other New City School families to discuss student learning and plan community events and fundraisers.

New City Circle

New City Circle waxaa waaye koxda walidka oo iskoolka New City oo kulmo bil walbo tallado ama khamiis waqtiga markuu yahaya 6:45 to 7:45. Dadka wa weyn waxee leyahiin waqti ay kuwada hadhlan iyo macmacan ee ku cunaan kulan bilaagiis. Xanaanad iyo cunto ayaa ciyaalka lee yahiin.

Fadhlan nagala soo qeyb gal si aad ubaratid qoysaska kale ee iskoolka New City iyo si ay ugala hadlaan barashada iyo qorshaha ardayga munaasabadaha bulshada iyo lacag ururinta.