Gudiga Waalidiinta

New City Circle

  • New City Circle waxaa waaye koxda walidka oo iskoolka New City oo kulmo bil walbo tallado ama khamiis waqtiga markuu yahaya 6:45 to 7:45. Dadka wa weyn waxee leyahiin waqti ay kuwada hadhlan iyo macmacan ee ku cunaan kulan bilaagiis. Xanaanad iyo cunto ayaa ciyaalka lee yahiin.
Fadhlan nagala soo qeyb gal si aad ubaratid qoysaska kale ee iskoolka New City iyo si ay ugala hadlaan barashada iyo qorshaha ardayga munaasabadaha bulshada iyo lacag ururinta.