Gudiga Iskuulka

  Taariikhda kulanka sanadaka iskuulka oo 2014-15 (5:00-8:00 pm)

Gudiga Iskuulka New City

Madaxda New City School waxee kulmaan sanadkii afar mar, Kulanka kaa soo dad weynaha u faran. Iskuulka New City madaxdooda waxaa doorto waaalidiinta, macalimiinta iyo dad weynaha xaafadaan. Shaqada madax iskoolka waxaawaaye in ay lasocdaan shaqada, goolasha, iyo wax kastoo iskuulka ku saabsan.

  • Madaxweyna Gudiga – Linda Crawford
  • Wakiilka Bulshada – Gary Crawford
  • Agaasimaha K-8 – Jitendrapal Kundan
  • Mamuulaha – Todd Bartholomay
  • Wakiilka Macalimiinta – Marcy Myers
  • Wakiilka Macalimiinta – Melissa Johnson
  • Wakiilka Waalidka – Vince Esades