Gudiga Iskuulka

  Taariikhda kulanka sanadaka iskuulka oo 2014-15 (5:00-8:00 pm)

  • Agost 19
  • Sebtember 9 Waa la Joojiyay! 
  • Oktoober 28
  • Janaayo 13
  • Abriil 17
  • Maayo 12

ElectionAnnouncement1314

Gudiga Iskuulka New City

Madaxda New City School waxee kulmaan sanadkii afar mar, Kulanka kaa soo dad weynaha u faran. Iskuulka New City madaxdooda waxaa doorto waaalidiinta, macalimiinta iyo dad weynaha xaafadaan. Shaqada madax iskoolka waxaawaaye in ay lasocdaan shaqada, goolasha, iyo wax kastoo iskuulka ku saabsan.

 • Madaxweyna Gudiga – Linda Crawford
 • Wakiilka Bulshada – Gary Crawford
 • Agaasimaha K-8 – Jitendrapal Kundan
 • Mamuulaha – Todd Bartholomay
 • Wakiilka Macalimiinta – Marcy Myers
 • Wakiilka Macalimiinta – Melissa Johnson
 • Wakiilka Waalidka – Vince Esades