Fursada Muusikada Xagaaga

Aad ayaan ugu faraxsanahay inaan ku dhawaaqo in ay MacPhail bixineyso fasalo lacag dhiman! Lacagta waxaa laga dhomaa ardayda hore iyo kuwa cusub oo waxa la isticmaali karaa xeryaha dhan xagaaga, fasalada , iyo casharo wax ugu badan laga dhimaayo waa 25%. Qof kasta oo horay u helo gargaarka dhaqaale ee FY14, habka codsiga uma baahno. Shaqsiyaadka si toos ah waxay heli doonaa abaalmarinta ee hadda, oo ugu badan tahay 25%. Abaalmarinta ayaa waxa ls isticmaali doonaa waqtiga diiwaangelinta Adeegyada Ardayda. Kuwa aan hadda qaadanin gargaarka dhaqaale waa in ay codsan. Waa in aad soo buuxisaa codsiga xagaaga 2014 oo gargaarka dhaqaale ah. Abaalmarinta waa la siin doonaa oo ku salaysan baahi dhaqaale oo na ugu badan 25%. Koobiyada codsiga iyo fariimaha waxaa hada laga heli karaa Adeegyada Ardayda. Fomka waxaa ka heli kartaa websiteka. MacPhail waxaa ka go’an in barnaamijida ay heli karaan qof kasta oo doonaya in ay ka dhigi muusika qayb ka mid ah noloshooda. Fadlan si xor ah aan warkan wanaagsan laqeybso ardayda iyo qoysaska! Mike Olin, Maamulaha Adeegyada Ardayda oo MacPhail Center for Music.