Jadwal

Wakhtiga bilaawga: 10:15 Wakhtiga dhammaadka: 4:45 Ciyaalka xanaanada (kindergarten) waa maalintii oo dhan

Waxaan raacnaa jadwalka dugsiyada dadweynaha oo Minneapolis.

Sanad Dugsiyeedka 2014 – 2015 Maalinta ugu horeysa dugsiga oo fasalka 1da illaa 8da: Isniinta, 26ka Agost Malita ugu horeysa dugsiga ee fasalka xanaanada: Arbacada, 28ka Agost Maalinta ugu dambeysa dugsiga ee fasalka K-8: Jimcada, 6da Juun Fayl Arbaco ayaa guriga loo diraa toddobaad walbo si idinla socodsiiyo waxa ka dhacaya fasalka iyo bulshada dugsiga.