Dhacdooyinka

October14

Shirka Gool Dejinta Subaxi/Galabti

October15

Shirka Gool Dejinta Maalinta oo Dhan – Iskuul Ma Jiro

October16

ISKUUL MA JIRO – Shirka Macalimiinta Gobolka

October17

ISKUUL MA JIRO – Shirka Macalimiinta Gobolka

Oct22

Maalinta Sawirka

Oct23

Maalinta Sawirka

Oct24

Maalinta Sawirka Labaad

Oct28

Shirka Gudiga

October30

Xaflada Folka

October 31

ISKUUL MA JIRO-Maalinta Diiwaan Haynta

Nov.4

Guriga Furan 5:30-6:30

Nov24

Kulanka Waaldka/Macalimiinta Subuxi/Galabti

Nov25

Kulanka Waaldka/Macalimiinta Subuxi/Galabti

Nov26

ISKUUL MA JIRO 26-28: Fasaxa Thanksgiving

Dec6

Insect Fair @ U of M- 4th/5th Grade

Dec22

Fasaxa Wintarka Deseembar 22-Janaayo 2

January5

Ardayda ka soo laabto fasaxa qaboobaha

January16

Iskuul ma u jiro Ardayda

January19

Iskuul ma Jiro Martin Luther King Jr.

February12

Kulanka Waalidka/Macalimiinta Subuxi/Galabti

February13

ISKUUL MA JIRO Kulanka Waalidka/Macalimiinta Maalinta oo DHAN

February16

Presidents Day ISKUUL MA JIRO

March1

Marso 1-18 Intixaanka WIDA

March12

Habeenka Waalidiinta oo Title I & Special Ed.

March27

Horumarinta Shaqaalaha- ISKUUL MA U JIRO Ardayda

March30

Fasaxa Isbrinka Marso 30-Abril 3

April11

Abril 11-May 22 Intixaanka MCA II/III

May25

ISKUUL MA JIRO Fasaxa Memorial Day H

May29

Qalan Jabinta Fasalka 8aad

June5

Maalinta Ardayda Dhan Ugu Danbeyso

June8

Maalinta Macalimiinta Ugu Danbeyso- Maalinta Diiwaan Heynta