Dhacdooyinka

February12

Kulanka Waalidka/Macalimiinta Subuxi/Galabti

February13

ISKUUL MA JIRO Kulanka Waalidka/Macalimiinta Maalinta oo DHAN

February16

Presidents Day ISKUUL MA JIRO

March1

Marso 1-18 Intixaanka WIDA

March12

Habeenka Waalidiinta oo Title I & Special Ed.

March27

Horumarinta Shaqaalaha- ISKUUL MA U JIRO Ardayda

March30

Fasaxa Isbrinka Marso 30-Abril 3

April11

Abril 11-May 22 Intixaanka MCA II/III

May25

ISKUUL MA JIRO Fasaxa Memorial Day H

May29

Qalan Jabinta Fasalka 8aad

June5

Maalinta Ardayda Dhan Ugu Danbeyso

June8

Maalinta Macalimiinta Ugu Danbeyso- Maalinta Diiwaan Heynta